Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad er nå lagt ut

NB! Frist for innspill er 28. mai 2019

Medvirkningsportalen er åpen, og alle kan sende innspill

Her finner du alle dokumentene i saken

 

Nyheter

  • Forslag til vernepris 2019

    Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats. Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2019 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 4.6.2019.