Nyheter

  • Tilskudd til bedriftsintern opplæring

    Agder fylkeskommune utlyser følgende: For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Søknadsfrist 30. april 2020.