Nyheter

  • Er du mellom 15 og 18 år og trenger sommerjobb?

    Er du mellom 15 og 18 år, kan du søke på sommerjobb i Gjerstad kommune. Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer. Søknadsfrist 17. juni 2021.