Tilbud om koronavaksinasjon høsten 2023

Gjerstad kommune tilbyr vaksinasjon 3. og 24. oktober.

NB! Du må bestille time.

Nyheter

  • Kom med forslag til Kulturprisen 2023

    Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2023 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 25. oktober 2023.