Nyheter

  • Nå blir det mer fart på vaksineringen i Gjerstad!

    Gjerstad kommune får flere vaksiner i uke 30 enn forespeilet, antall doser er økt fra 126 til 408 doser som vi mottar denne uken. Vi satser på å få satt de aller fleste av disse dosene samme uke som vi mottar de, onsdag 28.7. og torsdag 29.7. Vi får etter planen også en stor mengde vaksiner i uke 32, men dette er foreløpig et litt usikkert antall. Vi sender ut tilbud om vaksine pr SMS, i tillegg ringer vi noen for å få fylt opp listene. Vi oppfordrer alle til å svare om de ønsker vaksine eller ikke når de mottar SMS fra kommunen med tilbud om å bestille tid for vaksine! Det er viktig at vi får tilbakemelding så organiseringen av vaksineringen blir så effektiv som mulig.