Nyheter

  • Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

    Søknadsfrist er 15. februar kl. 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er oktober-desember 2022. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.