Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for frivillighet og støttekontakt/avlastning (tir/tors) 900 24 263 anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no