Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

100 % stilling. Ambulerende (kommunale tjenester; pleie -og omsorg, helsestasjon, skole og barnehage).