Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut / Syn- og hørselskontakt / Saksbehandler tjenestekontor 975 39 691 susanne.solie.olsen@gjerstad.kommune.no