Ansattoversikt


Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent lønn (tirsdager og torsdager) 900 24 524 kari.barland@gjerstad.kommune.no
Stab: Informasjonskonsulent / arkivansvarlig 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no
Leder stab, skjenkebevillinger 960 18 920 960 18 920 lasse.fosse@gjerstad.kommune.no

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.

Stab: Konsulent / politisk sekretariat 900 19 694 kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Konsulent økonomi/innfordring, stab 909 56 579 kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no
Rådgiver lønn, stab 900 32 685 gunn.kristin.roed@gjerstad.kommune.no

Lønn, feriepenger, fravær m.m.