Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon 477 00 712 tjenestekontor@gjerstad.kommune.no
37 11 95 10
900 49 238
Koordinator for frivillighet og støttekontakt/avlastning (tir/tors) 900 24 263 anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no
Konsulent (onsdager) 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no

Støttekontakt og avlastning. Kontortid på onsdager.

Tjenesteleder for funksjonshemmede 481 82 416 ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Konstituert tjenesteleder for hjemmetjenester 900 94 209 anna.marie.s.haglia@gjerstad.kommune.no
Konsulent 918 03 191 Anita.Hogbrat@gjerstad.kommune.no

Saksbehandler for vederlag for opphold for beboere, parkeringskort, informasjon/service til brukere av alle sosiale tjenester i PLO, bistand med søknader, utfylling av skjema, informasjon TT-kort(Transporttjenesten for funksjonshemmede), fakturere alle tjenester i PLO m.m.

Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet 901 32 078 Morten.Langmyrbraten@gjerstad.kommune.no
Enhetsleder Helse og omsorg 948 10 064 christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ergoterapeut / Syn- og hørselskontakt / Saksbehandler tjenestekontor 975 39 691 susanne.solie.olsen@gjerstad.kommune.no
Saksbehandler 902 58 275 merete.ramskjaer.pauzuolis@gjerstad.kommune.no
Institusjonskokk, kjøkken 900 49 238 mari.anne.ronningen@gjerstad.kommune.no
Konstituert tjenesteleder institusjon 900 96 260 malene.skeibrok@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

100 % stilling. Ambulerende (kommunale tjenester; pleie -og omsorg, helsestasjon, skole og barnehage).

Tjenesteleder Forebygging og utvikling 909 54 180 camilla.sunde@gjerstad.kommune.no
975 96 146
480 29 930