Ansattoversikt


Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postboks 33, 4971 Sundebru 479 93 333

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Team 0-6 år 917 75 875
Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. 37 01 31 01
Team 7-18 år 910 05 950
Team 7-18 år 474 52 786
Team 0-6 år 488 94 823
Teamleder - team 0-6 år, undersøkelse/tiltak 489 95 634
Team barn 0-6 år 489 53 874
Team fosterhjem/institusjon 908 79 566 908 79 566
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder 905 47 348

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

 

Kontorfaglig 992 11 751
Team 0-6 år 951 97 060
Team fosterhjem/institusjon 908 42 687
Teamleder - team 7-18 år, undersøkelse/tiltak 945 23 197
Team barn 0-6 år 482 14 714
Team 7-18 år 992 11 754

Team 7-18 år

Team fosterhjem/institusjon 959 42 880
Team barn 7-18 år 474 59 446
Team barn 7-18 år 474 52 787
Team 0-6 år 908 95 237
Team 0-6 år 915 37 746
Team fosterhjem/institusjon 945 08 418
Team fosterhjem/institusjon 481 46 780

Team fosterhjem/institusjon

Team fosterhjem/institusjon 489 97 619
Teamleder - team omsorg 957 79 336
Kontorfaglig 951 97 063
Team fosterhjem/institusjon 951 97 062