Ansattoversikt


Samfunnsenheten

Ansatte i avdelingen Samfunnsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Christiansen, Elisabet 37 19 95 74 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no
Teknisk kontaktinformasjon 909 62 500 vaktmester@gjerstad.kommune.no
Enhetsleder Samfunnsenheten, plansjef, folkehelsekoordinator 415 27 851 tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Plankonsulent 922 33 516 svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no
Jordbrukssjef 37 14 96 16 900 94 961 Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 901 36 844 henning.eng@gjerstad.kommune.no
VA-ingeniør / oppmåling 977 05 387 Jonas.Gruer@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)

Byggesaksbehandler 909 11 328 astrid.haugen.gustavson@gjerstad.kommune.no
Næringssjef 934 33 700 rune.hagestrand@gjerstad.kommune.no
Feier, Østre Agder Brannvesen 945 08 377

Feiing, tilsyn, saksbehandling etter brannvernloven og dens forskrifter, infomasjon m.m.

Konsulent 918 03 191 anita.hogbrat@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for fakturering av kommunale avgifter og husleier kommunale boliger.

Arbeidsleder renhold 997 66 601 bente.karlsen@gjerstad.kommune.no
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret 945 14 862 frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Biblioteksjef/kulturkonsulent 907 10 200 randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Biblioteksjef

Tjenesteleder teknisk drift 907 81 271 ole.loite@gjerstad.kommune.no

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp 905 36 368 atle.naerdal@gjerstad.kommune.no

Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp

Ingeniør 958 54 333 958 54 333 goran.brovig.olsen@gjerstad.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 474 52 557 viktor.pedersen@gjerstad.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 951 59 123 widar.torjussen@gjerstad.kommune.no
Brannmester 917 27 145 knuterik@ulltveit.no

Brannmester

Fagarbeider Teknisk drift 906 70 989