Ansattoversikt


Abel skole - Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstid mandag til fredag kl. 08:30-15:00 (Ring for avtale) 948 31 449
Treffes etter avtale med helsesykepleier
Fagansvarlig helsesykepleier 474 50 026 ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 474 50 027 vibeke.jacobsen@gjerstad.kommune.no
Jordmor (ambulerende) 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no

Er i Gjerstad hver tirsdag

Helsesykepleier 900 34 271 malin.sannaes.ommundsen@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 945 14 037 torill.sletten@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no