Veteranplan for Gjerstad kommune

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Formannskapet vedtok 12.5.20 å legge planen ut på høring i perioden frem til 15. august.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

Her er lenke til forslaget til veteranplan for Gjerstad kommune (PDF, 911 kB)

Forslag til veteranplan er kommunens svar på regjeringens oppfordring om tydeligere anerkjennelse og ivaretakelse av personell som bor i Gjerstad og som har deltatt i fredsbevarende innsats for Norge. Vi inviterer bygdas egne veteraner til å lese gjennom forslaget til plan og gi innspill til både selve planen og tiltakene.

Det vil være av stor betydning å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad, om de har tjenestegjort for lenge siden eller i de senere år, så kommunen kan gi uttrykk for anerkjennelse og så veteranene har et kontaktpunkt å henvende seg til dersom de har spørsmål eller behov for bistand fra kommunen.

Etter 15.8. vil det bli laget et endelig planforslag som så behandles politisk i kommunestyret i september, og kommunestyret oppnevner kommunens veterankontakt.

Hvis du har innspill til planen kan de sendes til postmottak@gjerstad.kommune.no og du kan også ta kontakt med kommunedirektør Torill Neset som er saksbehandler for kommunens veteranplan, tlf 91189779.

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Kommunedirektør (Rådmann)
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779