Har du tid til overs?

Kan du tenke deg å bidra til trivsel og økt livskvalitet? Da trenger vi dere - kvinner og menn, unge og eldre, med forskjellig bakgrunn og interesser/hobbyer, og som kan tenke seg å dele hyggelige og sosiale aktiviteter med noen som trenger det.

Vi søker støttekontakter

Hensikten med støttekontakt er at den som mottar tjenesten har mulighet for en mer aktiv og sosial fritid, og noe å se frem til. Dette kan være mange ulike aktiviteter, som trening, turer, kafè-besøk, kino, og mye mer.

Oppdragene er som oftest noen timer i uka, og kan være både på dag- og kveldstid, med fleksible løsninger.

Det gis godtgjørelse for utførte timer, kjøring og noe utgiftsdekning.

Føler du at dette kan passe for deg? Ta kontakt for en uforpliktende samtale! :-)

Kontaktinformasjon: Koordinator for støttekontakt/avlastning Anne Karine Brekka, Enhet for helse og omsorg, Gjerstad Kommune. Tlf: 900 24 263 eller epost: anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.