Priser

Betalingssatser for plass og kost

Maksprisen for en heltidsplass i barnehage per måned er fastsatt til kr 2990 pr måned fra 1.1.19, stigende til kr 3040 pr måned fra 1.8.19.  Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE PR 01.01.2019
5 dager   kr. 2990,-
4 dager   kr. 2680,-
3 dager   kr. 2180,-
2 dager   kr. 1980,-

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE FRA 01.08.2019
5 dager   kr. 3040,-
4 dager   kr. 2730,-
3 dager   kr. 2230,-
2 dager   kr. 2030,-

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % rabatt for barn nr. 2 og 50 % rabatt for 3 barn eller flere. Søskenmoderasjonen gjelder ikke for matservering.

I tillegg kommer en sum pr. mnd. som går til matservering:

kr. 350 fem dager (100% plass)
kr. 280 fire dager (80% plass)
kr. 210 tre dager (60% plass)


BLEIEAVTALE (frivillig om man ønsker å være med)
kr 50 pr mnd for fem dagers plass
kr 40 pr mnd for fire dagers plass
kr 30 pr mnd for tre dagers plass
kr 20 pr mnd for to dagers plass

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder barnehagene
E-post
Telefon 37 11 95 51
Mobil 990 21 102
Monica Haugen
Styrer avd. Alvheim
E-post
Telefon 37 11 95 53