Priser

Betalingssatser for plass og kost 2022

Maksprisen for en heltidsplass i barnehage per måned er fastsatt til kr 3315  pr måned fra 1.1.22. Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE PR 01.01.2022
5 dager   kr. 3315,-
4 dager   kr. 2980,-
3 dager   kr. 2440,-
2 dager   kr. 2200,-

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE FRA 01.08.2022
5 dager   kr. 3050,-
4 dager   kr. 2770,-
3 dager   kr. 2280,-
2 dager   kr. 2095,-

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % rabatt for barn nr. 2 og 50 % rabatt for 3 barn eller flere. Søskenmoderasjonen gjelder ikke for matservering.

I tillegg kommer en sum pr. mnd. som går til mat (melk, frukt og grønnsaker + turmat):

kr. 200 fem dager (100% plass)
kr. 160 fire dager (80% plass)
kr. 120 tre dager (60% plass)
kr. 80 to dager (40% plass)

BLEIEAVTALE (frivillig om man ønsker å være med)
kr 50 pr mnd for fem dagers plass
kr 40 pr mnd for fire dagers plass
kr 30 pr mnd for tre dagers plass
kr 20 pr mnd for to dagers plass

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder Visedal barnehage
E-post
Telefon 990 21 102

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.

Monica Haugen
Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage
E-post
Telefon 480 87 823