Priser

Betalingssatser for plass og kost 2023

Maksprisen for en heltidsplass i barnehage per måned er fastsatt til kr 3 000  pr måned fra 1.1.23. Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE PR 01.01.2023
5 dager   kr. 3000,-
4 dager   kr. 2730,-
3 dager   kr. 2250,-
2 dager   kr. 2070,-

PRISER I VISEDAL BARNEHAGE FRA 01.01.2023
5 dager   kr. 3000,-
4 dager   kr. 2730,-
3 dager   kr. 2250,-
2 dager   kr. 2070,-

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % rabatt for barn nr. 2 og 50 % rabatt for 3 barn eller flere. Fra 01.08.2023 blir det gratis barnehageplass for 3.barn eller flere (forutsetter Stortingets årlige budsjettvedtak). Søskenmoderasjonen gjelder ikke for matservering.

I tillegg kommer en sum pr. mnd. som går til mat (melk, frukt og grønnsaker + turmat):

kr. 225 fem dager (100% plass)
kr. 180 fire dager (80% plass)
kr. 135 tre dager (60% plass)
kr. 90 to dager (40% plass)

BLEIEAVTALE (frivillig om man ønsker å være med)
kr 50 pr mnd for fem dagers plass
kr 40 pr mnd for fire dagers plass
kr 30 pr mnd for tre dagers plass
kr 20 pr mnd for to dagers plass

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder Visedal barnehage
E-post
Telefon 99 02 11 02

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.

Monica Haugen
Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage
E-post
Telefon 48 08 78 23