Psykososialt kriseteam

Kort fortalt

  • Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en alvorlig hendelse, kan du få hjelp av psykososialt kriseteam. 
  • Dette gjelder i akutte situasjoner der den ordinære tjenesten åpenbart ikke strekker til, for eksempel ved spesielle eller uventede dødsfall, store ulykker og lignende.

Tjenesten er tilgjengelig mandag til søndag fra kl. 08.00 til kl. 23.00.

Kontaktinformasjon

Ved behov for bistand fra psykososialt kriseteam, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117.