Startlån

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan søke om startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Sjekk hvem som kan få startlån.

Hva kan det gis lån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.

Du kan også få startlån til:

  • hjelp til å bli boende i boligen du har
  • refinansiering av et dyrt lån
  • utbedring av bolig
  • tilpasning av bolig
  • nybygget bolig
  • toppfinansiering

Se mer informasjon på Husbankens nettsider.

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos Nav.

Kontaktinformasjon startlån:

Inger Elise (Lisa) Hegland

Konsulent, boligkontoret

Epost: inger.elise.hegland@tvedestrand.kommune.no

Telefon: +47 46 80 27 97

Vi gjør oppmerksom på at sensitiv personinformasjon ikke skal sendes per epost.