Ansattoversikt


Abel skole - Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstid mandag til fredag kl. 08:30-15:00 (Ring for avtale) 948 31 449
Treffes etter avtale med helsesykepleier
Fagansvarlig helsesykepleier 474 50 026 ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no
Jordmor (ambulerende) 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no

Er i Gjerstad hver tirsdag

Helsesykepleier 474 50 027 Ingvill.Mork@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 900 34 271 malin.sannaes.ommundsen@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 945 14 037 torill.sletten@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru (Gjerstad) 479 93 333

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. 37 01 31 01
Team 7-18 år 910 05 950 geir.ove.andersen@gjerstad.kommune.no
Team 7-18 år 474 52 786 sara.arafa@gjerstad.kommune.no
Team 0-6 år 488 94 823 hege.holthe.ausland@gjerstad.kommune.no
Teamleder - barn 0-6 år, undersøkelse/tiltak 489 95 634 wayni.bergan@gjerstad.kommune.no
Team barn 0-6 år 489 53 874 kjersti.h.danielsen@gjerstad.kommune.no
Team fosterhjem/institusjon 908 79 566 908 79 566 maiken.eriksen@gjerstad.kommune.no
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

 

Merkantil fagarbeider 992 11 751 karianne.hoksrud@gjerstad.kommune.no
Team 0-6 år 951 97 060
Team fosterhjem/institusjon 908 42 687 elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no
Teamleder - barn 7-18 år, undersøkelse/tiltak 945 23 197 siv.langerod-erichsen@gjerstad.kommune.no
Team barn 0-6 år 482 14 714 mona.lauvdal@gjerstad.kommune.no
Team 7-18 år 992 11 754 martita.lien@gjerstad.kommune.no

Team 7-18 år

Team fosterhjem/institusjon 959 42 880 arne.lindtveit@gjerstad.kommune.no
Team barn 7-18 år 474 59 446 harald.m.nilsen@gjerstad.kommune.no
Team barn 7-18 år 474 52 787 kathe.stenersen.ormshammer@gjerstad.kommune.no
Team 0-6 år 908 95 237 juliane.haugersveen.phan@gjerstad.kommune.no
Team 7-18 år 915 37 746 Reidun.Marie.Stamso.Solheim@gjerstad.kommune.no
Team barn 7-18 år 951 97 061 elin.ufsvatn.tveiten@gjerstad.kommune.no
Team fosterhjem/institusjon 945 08 418 wenche.tonnesland@gjerstad.kommune.no
Team fosterhjem/institusjon 481 46 780 gunn.kristine.vestol@gjerstad.kommune.no

Team fosterhjem/institusjon

Team fosterhjem/institusjon 489 97 619 eva.vagsmyr@gjerstad.kommune.no
Teamleder - barn i fosterhjem/institusjon 957 79 336 bodil.wang@gjerstad.kommune.no
Merkantil saksbehandler 951 97 063 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no
Team fosterhjem/institusjon 951 97 062 jorunn.oybekk@gjerstad.kommune.no

Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon 477 00 712 tjenestekontor@gjerstad.kommune.no
37 11 95 10
900 49 238
TFF - støttekontakt/avlastning 900 24 263 anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no

Støttekontakt og avlastning

Tjenesteleder for funksjonshemmede 481 82 416 ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Konsulent 918 03 191 Anita.Hogbrat@gjerstad.kommune.no

Saksbehandler for vederlag for opphold for beboere, parkeringskort, informasjon/service til brukere av alle sosiale tjenester i PLO, bistand med søknader, utfylling av skjema, informasjon TT-kort(Transporttjenesten for funksjonshemmede), fakturere alle tjenester i PLO m.m.

Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet 901 32 078 Morten.Langmyrbraten@gjerstad.kommune.no
Enhetsleder Helse og omsorg 948 10 064 christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ergoterapeut / Saksbehandler, tjenestekontor 975 39 691 susanne.solie.olsen@gjerstad.kommune.no
Institusjonskokk, kjøkken 900 49 238 mari.anne.ronningen@gjerstad.kommune.no
Tjenesteleder for hjemmetjenester 900 94 209 kirsten.schaffer@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

100 % stilling. Ambulerende (kommunale tjenester; pleie -og omsorg, helsestasjon, skole og barnehage).

Fagsykepleier, tjenestekontor 909 54 180 camilla.sunde@gjerstad.kommune.no
975 96 146
480 29 930
Hørselkontakt/Ambulerende vaktmester (man/tirs), tjenestekontor 481 02 035 yvonne.ohlund@gjerstad.kommune.no
Tjenesteleder institusjon 900 96 260 kari.s.oya@gjerstad.kommune.no

Enhet for helse og omsorg - Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Privat fysioterapeut 408 59 130 jan.henrik.trondal@gjerstad.kommune.no

Gjerstad menighet

Ansatte i avdelingen Gjerstad menighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Trosopplæringskoordinator 913 36 342 evie.katrin.lonne@gjerstad.kommune.no

Trosopplæringskoordinator, redaktør menighetsbladet, gravstell, menighetssekretær

Organist 404 71 992 knut.magnar.nilsen@gjerstad.kommune.no
Kirketjener 901 69 147 olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

Kirketjener

Sogneprest 906 73 871 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Daglig leder og kirkeverge 456 33 400 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Daglig leder og kirkeverge

IKT Support

Ansatte i avdelingen IKT Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Kommunedirektør (Rådmann)

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør (Rådmann)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 911 89 779 911 89 779 torill.neset@gjerstad.kommune.no

Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 900 23 729 Tormod.Akeren@gjerstad.kommune.no

Generelle spørsmål om legetjenester og kommunens helsetjenester kan rettes til kommuneoverlegen. Kommunelegen er smittevernlege og er ansvarlig for smittesporing ved pandemi/epidemi.

 

 

Koordinerende gruppe

Ansatte i avdelingen Koordinerende gruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler for individuell plan (man, tir, tor) 481 82 416 ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Saksbehandler for individuell plan (man, tir, tor)

NAV Gjerstad inkl. Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen NAV Gjerstad inkl. Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut flyktningtjenesten 904 15 155 omar.baghdadi@nav.no
Miljøterapeut flyktningtjenesten 474 57 074 Shabirah.Kawuma.Berntsen@nav.no
Enhetsleder NAV 55 55 33 33 993 93 606 trond.fjell@nav.no
Programrådgiver flyktningtjenesten 458 40 712 nina.merete.gjernes@nav.no
55 55 33 33 nav.gjerstad@nav.no
Programrådgiver flyktningtjenesten 945 14 691 heidi.tveit.johansen@nav.no
Fagansvarlig flyktningtjenesten 945 29 886 hilde.terjesen.selmi@nav.no
Familiekoordinator flyktningstjenesten 413 46 340 kjersti.flekke.stiansen@nav.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 400 60 772 inger.loite@gjerstad.kommune.no

Samfunnsenheten

Ansatte i avdelingen Samfunnsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Christiansen, Elisabet 37 19 95 74 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no
Teknisk kontaktinformasjon 909 62 500 vaktmester@gjerstad.kommune.no
Enhetsleder Samfunnsenheten, plansjef, folkehelsekoordinator 415 27 851 tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Plankonsulent 922 33 516 svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no
Jordbrukssjef 37 14 96 16 900 94 961 Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 901 36 844 henning.eng@gjerstad.kommune.no
VA-ingeniør / oppmåling 977 05 387 Jonas.Gruer@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)

Byggesaksbehandler 909 11 328 astrid.haugen.gustavson@gjerstad.kommune.no
Feier, Østre Agder Brannvesen 945 08 377

Feiing, tilsyn, saksbehandling etter brannvernloven og dens forskrifter, infomasjon m.m.

Konsulent 918 03 191 anita.hogbrat@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for fakturering av kommunale avgifter og husleier kommunale boliger.

Arbeidsleder renhold 997 66 601 bente.karlsen@gjerstad.kommune.no
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret 945 14 862 frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Biblioteksjef/kulturkonsulent 907 10 200 randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Biblioteksjef

Tjenesteleder teknisk drift 907 81 271 ole.loite@gjerstad.kommune.no

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Arbeidsleder teknisk utedrift 905 36 368 atle.naerdal@gjerstad.kommune.no

Arbeidsleder teknisk utedrift

Ingeniør 958 54 333 958 54 333 goran.brovig.olsen@gjerstad.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 474 52 557 viktor.pedersen@gjerstad.kommune.no
Næringssjef 957 56 199 ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no
Prosjektkoordinator 911 97 719 julie.sundsdal.naerdal@gjerstad.kommune.no

Arbeider mandag-torsdag

Fagarbeider Teknisk drift 951 59 123 widar.torjussen@gjerstad.kommune.no
Brannmester 917 27 145 knuterik@ulltveit.no

Brannmester

Fagarbeider Teknisk drift 906 70 989

Skolefaglig rådgiver

Ansatte i avdelingen Skolefaglig rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolefaglig rådgiver og SLT-koordinator 911 22 310 harald.faersnes@gjerstad.kommune.no

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent lønn (tirsdager og torsdager) 900 24 524 kari.barland@gjerstad.kommune.no
Informasjonskonsulent, post, arkiv, Stab 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no
Leder stab, skjenkebevillinger 960 18 920 960 18 920 lasse.fosse@gjerstad.kommune.no

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.

Konsulent / arkivansvarlig, stab 900 19 694 kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Konsulent økonomi/innfordring, stab 909 56 579 kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no
Rådgiver lønn, stab 900 32 685 gunn.kristin.roed@gjerstad.kommune.no

Lønn, feriepenger, fravær m.m.

Visedal barnehage

Ansatte i avdelingen Visedal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsrom Renstøl, Visedal barnehage 900 92 593
Avd. Allen, Visedal barnehage 481 40 837
Avd. Hammern, Visedal barnehage 947 87 390
Avd. Holmen, Visedal barnehage 947 80 955
Avd. Mølla, Visedal barnehage 901 28 724
Avd. Trydal, Visedal barnehage 481 24 098
Avd. Verket, Visedal barnehage 945 29 885
Kontor Alvheim, Visedal barnehage, barnehage 480 87 823
Kontor Renstøl, Visedal barnehage, barnehage 480 89 276
Enhetsleder Visedal barnehage 990 21 102 lina.flaten@gjerstad.kommune.no

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.

Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage 480 87 823 monica.haugen@gjerstad.kommune.no

Økonomi - regnskap - faktura - innfordring

Ansatte i avdelingen Økonomi - regnskap - faktura - innfordring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 402 03 715 espen.grimsland@gjerstad.kommune.no
Konsulent regnskap/økonomi 909 56 579 kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no