Ansattoversikt


Abel skole - Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstid mandag til fredag kl. 08:30-15:00 (Ring for avtale) 948 31 449
Treffes etter avtale med helsesykepleier
Fagansvarlig helsesykepleier 474 50 026 ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 474 50 027 vibeke.jacobsen@gjerstad.kommune.no
Jordmor (ambulerende) 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no

Er i Gjerstad hver tirsdag

Helsesykepleier 900 34 271 malin.sannaes.ommundsen@gjerstad.kommune.no
Helsesykepleier 945 14 037 torill.sletten@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Postboks 33, 4971 Sundebru 479 93 333

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Team 0-6 år 917 75 875
Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. 37 01 31 01
Team 7-18 år 910 05 950
Team 7-18 år 474 52 786
Team 0-6 år 488 94 823
Teamleder - team 0-6 år, undersøkelse/tiltak 489 95 634
Team barn 0-6 år 489 53 874
Team fosterhjem/institusjon 908 79 566 908 79 566
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder 905 47 348

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

 

Kontorfaglig 992 11 751
Team 0-6 år 951 97 060
Team fosterhjem/institusjon 908 42 687
Teamleder - team 7-18 år, undersøkelse/tiltak 945 23 197
Team barn 0-6 år 482 14 714
Team 7-18 år 992 11 754

Team 7-18 år

Team fosterhjem/institusjon 959 42 880
Team barn 7-18 år 474 59 446
Team barn 7-18 år 474 52 787
Team 0-6 år 908 95 237
Team 0-6 år 915 37 746
Team fosterhjem/institusjon 945 08 418
Team fosterhjem/institusjon 481 46 780

Team fosterhjem/institusjon

Team fosterhjem/institusjon 489 97 619
Teamleder - team omsorg 957 79 336
Kontorfaglig 951 97 063
Team fosterhjem/institusjon 951 97 062

Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon 477 00 712 tjenestekontor@gjerstad.kommune.no
992 94 406
900 49 238
Tjenesteleder institusjon 900 96 260 ase.namsvatn.bjorkholt@gjerstad.kommune.no
Koordinator for frivillighet og støttekontakt/avlastning (tir/tors) 900 24 263 anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no
Konsulent (onsdager) 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no

Støttekontakt og avlastning. Kontortid på onsdager.

Tjenesteleder for habiliteringstjenesten 481 82 416 ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Tjenesteleder for hjemmetjenester 900 94 209 anna.marie.s.haglia@gjerstad.kommune.no
Konsulent 918 03 191 Anita.Hogbrat@gjerstad.kommune.no

Saksbehandler for vederlag for opphold for beboere, parkeringskort, informasjon/service til brukere av alle sosiale tjenester i PLO, bistand med søknader, utfylling av skjema, informasjon TT-kort(Transporttjenesten for funksjonshemmede), fakturere alle tjenester i PLO m.m.

Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet 901 32 078 Morten.Langmyrbraten@gjerstad.kommune.no
Enhetsleder Helse og omsorg 948 10 064 christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ergoterapeut / Syn- og hørselskontakt / Saksbehandler tjenestekontor 975 39 691 susanne.solie.olsen@gjerstad.kommune.no
Saksbehandler 902 58 275 merete.ramskjaer.pauzuolis@gjerstad.kommune.no
Institusjonskokk, kjøkken 900 49 238 mari.anne.ronningen@gjerstad.kommune.no
Kommunefysioterapeut 941 53 719 martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

100 % stilling. Ambulerende (kommunale tjenester; pleie -og omsorg, helsestasjon, skole og barnehage).

Tjenesteleder Forebygging og utvikling 909 54 180 camilla.sunde@gjerstad.kommune.no
975 96 146
480 24 960
480 29 930

Enhet for helse og omsorg - Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Privat fysioterapeut 408 59 130 jan.henrik.trondal@gjerstad.kommune.no

Gjerstad menighet

Ansatte i avdelingen Gjerstad menighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Trosopplæringskoordinator 913 36 342 evie.katrin.lonne@gjerstad.kommune.no

Trosopplæringskoordinator, redaktør menighetsbladet, gravstell, menighetssekretær

Organist 404 71 992 knut.magnar.nilsen@gjerstad.kommune.no
Kirketjener 901 69 147 olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

Kirketjener

Sogneprest 906 73 871 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Daglig leder og kirkeverge 456 33 400 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Daglig leder og kirkeverge

IKT Support

Ansatte i avdelingen IKT Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Kommunedirektør (Rådmann)

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør (Rådmann)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 900 13 649 900 13 649 per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no

Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 915 60 008 trygve.aanjesen@gjerstad.kommune.no

Generelle spørsmål om legetjenester og kommunens helsetjenester kan rettes til kommuneoverlegen. Kommunelegen er smittevernlege og er ansvarlig for smittesporing ved pandemi/epidemi.

 

 

Koordinerende gruppe

Ansatte i avdelingen Koordinerende gruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler for individuell plan (man, tir, tor) 481 82 416 ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Saksbehandler for individuell plan (man, tir, tor)

NAV Gjerstad inkl. Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen NAV Gjerstad inkl. Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut flyktningtjenesten 904 15 155 omar.baghdadi@nav.no
Miljøterapeut flyktningtjenesten 474 57 074 Shabirah.Kawuma.Berntsen@nav.no
Teamlederleder NAV Øst i Agder 55 55 33 33 993 93 606 trond.fjell@nav.no
Programrådgiver flyktningtjenesten 458 40 712 nina.merete.gjernes@nav.no
55 55 33 33 nav.gjerstad@nav.no
Programrådgiver flyktningtjenesten 945 14 691 heidi.tveit.johansen@nav.no
Fagansvarlig flyktningtjenesten 945 29 886 hilde.terjesen.selmi@nav.no
Familiekoordinator flyktningstjenesten 413 46 340 kjersti.flekke.stiansen@nav.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 906 65 921 steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no

Samfunnsenheten

Ansatte i avdelingen Samfunnsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Christiansen, Elisabet 37 19 95 74 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no
Teknisk kontaktinformasjon 909 62 500 vaktmester@gjerstad.kommune.no
Plankonsulent, folkehelsekoordinator 415 27 851 tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Plankonsulent 922 33 516 svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no
Jordbrukssjef 37 14 96 16 900 94 961 Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 901 36 844 henning.eng@gjerstad.kommune.no
VA-ingeniør / oppmåling 977 05 387 Jonas.Gruer@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)

Byggesaksbehandler 909 11 328 astrid.haugen.gustavson@gjerstad.kommune.no
Næringssjef 934 33 700 rune.hagestrand@gjerstad.kommune.no
Feier, Østre Agder Brannvesen 945 08 377

Feiing, tilsyn, saksbehandling etter brannvernloven og dens forskrifter, infomasjon m.m.

Konsulent 918 03 191 anita.hogbrat@gjerstad.kommune.no

Ansvarlig for fakturering av kommunale avgifter og husleier kommunale boliger.

Arbeidsleder renhold 997 66 601 bente.karlsen@gjerstad.kommune.no
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret 945 14 862 frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Biblioteksjef/kulturkonsulent 907 10 200 randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Biblioteksjef

Enhetsleder Samfunnsenheten 907 81 271 ole.loite@gjerstad.kommune.no

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp 905 36 368 atle.naerdal@gjerstad.kommune.no

Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp

Ingeniør 958 54 333 958 54 333 goran.brovig.olsen@gjerstad.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 474 52 557 viktor.pedersen@gjerstad.kommune.no
Fagarbeider Teknisk drift 951 59 123 widar.torjussen@gjerstad.kommune.no
Brannmester 917 27 145 knuterik@ulltveit.no

Brannmester

Fagarbeider Teknisk drift 906 70 989

Skolefaglig rådgiver

Ansatte i avdelingen Skolefaglig rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolefaglig rådgiver og SLT-koordinator 911 22 310 harald.faersnes@gjerstad.kommune.no

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent lønn (tirsdager og torsdager) 900 24 524 kari.barland@gjerstad.kommune.no
Stab: Informasjonskonsulent / arkivansvarlig 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no
Leder stab, skjenkebevillinger 960 18 920 960 18 920 lasse.fosse@gjerstad.kommune.no

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.

Stab: Konsulent / politisk sekretariat 900 19 694 kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Konsulent økonomi/innfordring, stab 909 56 579 kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no
Rådgiver lønn, stab 900 32 685 gunn.kristin.roed@gjerstad.kommune.no

Lønn, feriepenger, fravær m.m.

Visedal barnehage

Ansatte i avdelingen Visedal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsrom Renstøl, Visedal barnehage 900 92 593
Avd. Allen, Visedal barnehage 481 40 837
Avd. Hammern, Visedal barnehage 947 87 390
Avd. Holmen, Visedal barnehage 947 80 955
Avd. Mølla, Visedal barnehage 901 28 724
Avd. Trydal, Visedal barnehage 481 24 098
Avd. Verket, Visedal barnehage 945 29 885
Kontor Alvheim, Visedal barnehage, barnehage 480 87 823
Kontor Renstøl, Visedal barnehage, barnehage 480 89 276
Enhetsleder Visedal barnehage 990 21 102 lina.flaten@gjerstad.kommune.no

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.

Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage 480 87 823 monica.haugen@gjerstad.kommune.no

Økonomi - regnskap - faktura - innfordring

Ansatte i avdelingen Økonomi - regnskap - faktura - innfordring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 402 03 715 espen.grimsland@gjerstad.kommune.no
Konsulent regnskap/økonomi 909 56 579 kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no