Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Gjerstad skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Ordningen er to-delt med et fylkesnivå og et kommunalt nivå.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering av Den kulturelle skolesekken. DKS Aust-Agder er lagt under Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, en virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Her kan du se hvilke tilbud som skoleelever i Gjerstad får gjennom den fylkeskommunale ordningen dette skoleåret: http://aabk.ksys.no/program?inst=253

Kommunen er ansvarlig for den lokale skolesekken. Midlene kommunen får til den lokale skolesekken skal brukes til kulturopplevelser for elever i grunnskolen i Gjerstad. Den kulturelle skolesekken skal være en kombinasjon av profesjonelle forestillinger og utvikling av lokale kulturtiltak i kommunen.