Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

I Gjerstad holdes det konserter, foredrag, forfatterbesøk og annet gjennom Den kulturelle spaserstokken. Noen arrangementer legges til Gjerstad Omsorgssenter, mens andre holdes på biblioteket eller i andre egnede kulturbygg.

Kommende arrangementer høsten 2018:

10. oktober: foredrag ved Anita Wiklund Norli Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab på Gjerstad folkebibliotek

12. november: Konsert med Mai Lisbet Gisletveit og Jorunn Myre på Gjerstad omsorgssenter

11. desember: Konsert med Arnfinn Tangerud på Gjerstad omsorgssenter.

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef