Interesseorganisasjoner og humanitære organisasjoner

Navn

Leder

   

Fiane Ungdomslag

Ole-Einar Seierdalen

995 60 885

 

Gjerstad Bondelag

Jens Johan Arnevik

415 12 577

 

Gjerstad Historielag

Helge Røed

908 68 001

helgroee@online.no

Gjerstad Knivklubb

Bjørn Brokeland

918 19 413

 

Gjerstad Kokkelag

Kjell H. Østerholt

982 61 184

 

Gjerstad Lions Club

Hans Henriksen

481 73 620

 

Gjerstad Mållag

Borghild Løver

970 64 485

kontakt@agderhistorielag.no

Gjerstad Revmatikerlag

Vivi Bakler

994 14 471

 

Gjerstad Skogeigarlag

Odvar Eikeland

975 80 204

 

Kiwanis Gjerstad

Bente Solheim

412 35 172 stasjonen@kiwanis.no

Norge-Moldova

Håkon Vefald

37 15 71 66

 

Risør og Gjerstad lokallag av NFU

Svein Karlsen

905 98 869

 

Åsbø og Løite Kvinneforening

Edny Øybekk

416 13 923

edny.oybekk@gjerstad.kommune.no

Gjerstad Frivilligsentral Elisabeth Aspesæter 480 92 359 elisabeth.aspesaeter@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef