Lag og foreninger for barn og unge

Navn

Leder

Telefonnr

E-postadresse

Drop-in Betel

Gunn Kristin Røed

979 72 483

gunnroed@hotmail.com

Gjerstad 4H

Liv Kirsten Eide

Lillian Håverstad

900 94 961

915 65 407

liv.kirsten.eide@risor.kommune.no

lillianhaaverstad@gmail.com

Gjerstad Jeger- og fiskeforenings ungdomsgruppe

Espen Langmyr og

Anne Grethe Grunnsvoll

991 05 410

404 69 477

espen.langmyr@lindalgruppen.no

agg@lundenbetong.no

Yngres

Olav Rønningen

901 69 147

olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

MOT

Torill Sletten

995 70 483

torill.sletten@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef