Lag og foreninger for barn og unge

Navn

Leder

Telefonnr

E-postadresse

Drop-in Betel

Gunn Kristin Røed

979 72 483

gunnroed@hotmail.com

Gjerstad 4H

Liv Kirsten Eide

Maren Boiten

900 94 961

952 38 934

 

Gjerstad Jeger- og fiskeforenings ungdomsgruppe

Espen Langmyr og

Anne Grethe Grunnsvoll

991 05 410

404 69 477

espen.langmyr@lindalgruppen.no

agg@lundenbetong.no

Junior, Betel

Tone Gunn Sæther Hennestad

957 61 681

tonegunns@hotmail.com

Skogstjerna 4H

Lillian Håverstad/ Tove Sunde

915 65 407

j-b-i-e@hotmail.com

Yngres

Olav Rønningen

901 69 147

olav.ronningen@gjerstad.kommune.no

MOT

Torill Sletten

995 70 483

torill.sletten@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef