Tips for å starte en forening

Noen tips til hvordan dere går fram hvis dere vil starte en forening:

1. Kall inn til stiftelsesmøte, der dere velger et ordinært styre og vedtar lover/vedtekter.

2. Etter stiftelsesmøtet lager dere en stiftelsesprotokoll.

3. Meld dere inn i Frivillighetsregisteret (https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ ). Da får dere organisasjonsnummer og kan søke om momskompensasjon (https://lottstift.no/tilskotsordningar/ ) og støtte fra Grasrotandelen (https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/grasrotandelen/ ) til Norsk Tipping.

4. Send melding til kommunen om at foreningen er stiftet og legg ved stiftelsesprotokollen, så vil dere få all informasjon vi sender ut om tilskuddssordninger, søknadsfrister m.m. 

Dersom dere skal melde dere inn i en paraplyorganisasjon, som f.eks. Norges idrettsforbund (  https://www.idrettsforbundet.no/ ) eller Vellenes Fellesorganisasjon (http://www.velnett.no/ ), finner dere standardvedtekter og gode tips på deres hjemmesider.