Eiendomsskatt

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og skattesatsen er 7 promille av taksten. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten  ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

Liste over skattepliktige eiendommer publiseres på kommunens nettside innen 1. mars hvert år, og er tilgjengelig hele året. Det annonseres i Aust Agder Blad at ny liste er lagt ut, og i den forbindelse opplyses det også om klagefrist. Fristen er normalt 6 uker etter at listen er offentliggjort.

Gjeldende skatteliste for 2019 finnes her: Eiendomsskatteliste 2019 offentlig ettersyn, ingen fritak (PDF, 946 kB)

Oversikt over fritatte eiendommer:

Har du spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med kommunens økonomikontor på telefon 37 11 97 34 eller e-post espen.grimsland@gjerstad.kommune.no 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2019. Skattelisten er lagt ut i resepsjonen på kommunehuset og på her på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 402 03 715