Eiendomsskatt i Gjerstad kommune 2020

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2020 er skattesatsen 5 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten  ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn fra 1.3.20, og er tilgjengelig her på nettsiden hele året. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2020. Skattelisten er også lagt ut på kommunehuset (ta kontakt for avtale) i tillegg til her på vår nettside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 14. april 2020.

Skatteliste 2020:

 

Oversikt over fritatte eiendommer:

 

Lovhjemmel:

Lov om eigendomsskatt til kommunane

Kontaktinformasjon

Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 402 03 715