Bestille eiendomsinformasjon

Kjøp eiendomsinfo (Ambita Infoland)
Bestilling av eiendomsinformasjon skjer via Ambita Infoland, en nasjonal formidlingskanal for eiendoms- og geografisk informasjon i Norge. Handelsportalen Ambita Infoland gir tilgang på oppdaterte opplysninger innen eiendom, kart-, vei- og plandata, samt foto i Norge.

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort.

Tjenesten er åpen for alle og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort.

Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelbrev
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner