Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Grensepåvisning

  • Send søknad til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 16 uker. 

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
Avd. ingeniør, Kart og oppmåling
E-post
Telefon 97 70 53 87