Vedtatte reguleringsplaner

Her vises vedtatte reguleringsplaner:

Lovreferanse viser til hvilken utgave av Plan- og bygningsloven (pbl) som planen er utarbeidet etter.

PlanID

Plannavn

Planstatus

Lovreferanse

Ikraft

197101

Hausnes disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1971

197102

Hundsvann disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1972

197301

Tegårsvann disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1973

197401

Skorva hytteplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1974

197501

Granheim reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1975

197502

Lyngås disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1975

197601

Kleivvann_disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1976

197602

Løkjefjell disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1976

197603

Steinsvann disposisjonsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1976

197901

Alvheim/Kamperhaug

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1985

197902

Reguleringsplan Cinderella

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1979

198101

Hoppehagen reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1982

198202

Hageroa reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1983

198301

Steinsvann hytteplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1983

199401

Haugbakken reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985

2015

199701

Tuftene reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1997

199901

Fylkesveg 75 Grunnsvoll-Flaten

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1999

199902

E-18_Brokelandsheia-Akland

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

1999

200001

E-18_Toplankryss_Brokelandsheia

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

2001

200101

Smaatjennhei

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

2001

200201

Lindtjenn

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985

2002

200202

Holmen Gård Regplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985

2002

200501

Solemfetane skytebane

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985

2005

200601

Tegårsvann reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

2006

200801

Kvernåsen reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985

2008

200802

Lindvollheia reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 2008

2015

200803

Digerdal reguleringsplan

Opphevet

pbl av 1985 eller før

2008

200804

Skorvknatten reguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 1985 eller før

2008

201101

Reguleringsplan Mostad

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 2008

2011

201201

Brokelandsheia områdereguleringsplan

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 2008

2013

201301

Lindberga

Endelig vedtatt arealplan

pbl av 2008

2013

201501 Lysløype og standplass skiskyting, Vestøl Endelig vedtatt arealplan pbl av 2008 2016

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 41 52 78 51
Gøran Brovig Olsen
Ingeniør, planarbeid
E-post
Telefon 95 85 43 33
Mobil 95 85 43 33
Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 16