Tilbygg

Tilbygg gir en økning i bebygd areal (fotavtrykket) og bruksareal, påbygg gir kun en økning i bruksarealet.

Påbygg

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon, f.eks. en ekstra etasje. Bygger du et påbygg da må du alltid kontakte private aktører som kan levere søknaden.

Tilbygg

Eksempler på tilbygg er terrasser/verandaer 0,5 meter over terreng, takoverbygg med understøtting og boder tilknyttet bygningen.

Dette kan du gjøre uten søknad

For mindre tilbygg uten rom for beboelse (oppvarmet/isolert areal) slipper du å søke. Husk at du fremdeles må melde ifra når du er ferdig.

Veileder for søknadsplikt

Vilkår for å unnta søknad

 • Bygget kan ikke brukes til beboelse
 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 15 m2
 • Maksimalt to etasjer eller antall plan i eksisterende bygning
 • Må være understøtte med eget bæresystem.
 • Minst 4 meter fra nabogrense
 • Minst 8 meter til annet boenhet

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

 • Bygningen ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Du gjør flere tiltak samtidig

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette kan du gjøre selv

Dette er bygninger der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar).

Vilkår for å søke selv

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 50 m2
  • Kjelleren må ha himling under 1,5 meter fra gjennomsnittlig terreng

Vær oppmerksom på

Dette er de vanligste problemstillingene i byggesaker der du som privatperson søker:

 • Tilbygget ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter
 • Avstand til nærmeste nabobebyggelse er mindre enn 8 meter

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er tilbygg du ikke kan gjøre selv, svært ofte aktiveres dette på grunn av sikring mot brann eller avstand til vannledninger.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Hva er viktig i en søknad?

For tilbygg er vi opptatt av plassering, utseende og planløsning (hvis bygget har oppholdsrom). Husk å legge ved:

 • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • Fasadetegninger som viser høyde og utforming
 • Plantegninger som viser hva rommene skal brukes til

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Konsulent
E-post
Telefon 90 91 13 28