Hvor mye kan du bygge?

Slik beregner du utnyttelsen

Du kan beregne utnyttelsen via denne veilederen. Les mer om utnyttelse i kapittel 2 i grad av utnytting

Er du usikker på hvordan du beregner utnyttelsen? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Hva er utnyttelse?

Utnyttelsesgraden forteller hvor mye av eiendommen som kan bebygges før du ødelegger åpenheten i området du bor i.

I nyere planer er utnyttelsesgraden angitt som bebygd areal (BYA). Er det en annen utnyttelse enn BYA bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg. Da er det ikke sikkert du kan gjøre så mye selv (blokker, rekkehus, tomannsboliger etc.)

Du finner utnyttelsen i reguleringsplanen/kommuneplanen. Se etter bestemmelser som begrenser arealet i tillegg til utnyttelsen (f.eks. størrelsen på garasjer).

Bebygd areal (BYA)

Bebygd areal, eller BYA, er en beregningsmetode for utnyttelsesgraden.

I beregningen tar du med fotavtrykket (arealet) til alle bygninger og eventuelle konstruksjoner som stikker mer enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Med konstruksjoner mener vi her terrasser, verandaer osv. Støttemurer tas ikke med.

Les mer om bebygd areal:

Hvor stort kan jeg bygge?

Grad av utnytting

Bruksareal (BRA)

Bruksarealet, eller BRA, er en beregningsmetode for utnyttelsesgraden.

I beregningen tar du med arealet av alle rom med romhøyde over 1,9 meter.

Les mer om bruksareal:

Hvor stort kan jeg bygge?

Grad av utnytting

U-grad

U-grad er en eldre beregningsmetoder som har mange likhetstrekk med bruksarealet.

Her anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg. For å finne U-graden må du ofte beregne bruksarealet til alle boligene innenfor reguleringsplanen.

Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med denne beregningen.

Les mer om U-grad:

Hvor stort kan jeg bygge?

Grad av utnytting