Vannmåler

Avlesing av vannmålere gjøres i desember mnd. og gjøres ved bruk av SMS.

Kommunestyret vedtok i møte den 13. des.2018 ny lokal «Forskrift om vann- og avløpsgebyr». I forskrift stilles det krav til at alle abonnenter skal ta i bruk vannmåler for fastsettelse av vann- og avløpsgebyrene, og Gjerstad kommune ønsker å gi litt informasjon knyttet til denne forskrift.

Alle abonnenter med eiendom som har postnummer 4980 må innen utgangen av 2019 ha installert vannmåler, og i 2020 tilsvarende for alle abonnenter med postnummer 4993. Sistnevnte abonnenter står fritt til å ta i bruk vannmålere i 2019 dersom dette er ønskelig.

Slik får du vannmåler

Når du skal installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med levering og installering av denne samt den nødvendige kontakten med kommunen. Boligeieren må koste dette selv. Rørleggeren din er ansvarlig for å sende inn skjema for melding om montering av vannmåler (PDF, 89 kB).

Les mer om forskrift og gebyrer i denne artikkelen.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Ole Arthur Løite
Enhetsleder Samfunnsenheten
E-post
Telefon 90 78 12 71

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Jonas Gruer
Avd. ingeniør, Kart og oppmåling
E-post
Telefon 97 70 53 87