Vannmåler

Avlesing av vannmålere gjøres i desember mnd. og gjøres ved bruk av SMS.

Kommunestyret vedtok i møte den 13. des.2018 ny lokal «Forskrift om vann- og avløpsgebyr». I forskrift stilles det krav til at alle abonnenter skal ta i bruk vannmåler for fastsettelse av vann- og avløpsgebyrene, og Gjerstad kommune ønsker å gi litt informasjon knyttet til denne forskrift.

Alle abonnenter med eiendom som har postnummer 4980 må innen utgangen av 2019 ha installert vannmåler, og i 2020 tilsvarende for alle abonnenter med postnummer 4993. Sistnevnte abonnenter står fritt til å ta i bruk vannmålere i 2019 dersom dette er ønskelig.

Slik får du vannmåler

Når du skal installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med levering og installering av denne samt den nødvendige kontakten med kommunen. Boligeieren må koste dette selv. Rørleggeren din er ansvarlig for å sende inn skjema for melding om montering av vannmåler (PDF, 89 kB).

Les mer om forskrift og gebyrer i denne artikkelen.

Kommunestyret vedtok i møte den 13. des.2018 ny lokal «Forskrift om vann- og avløpsgebyr». I forskrift stilles det krav til at alle abonnenter skal ta i bruk vannmåler for fastsettelse av vann- og avløpsgebyrene, og Gjerstad kommune ønsker å gi litt informasjon knyttet til denne forskrift.

Alle abonnenter med eiendom som har postnummer 4980 må innen utgangen av 2019 ha installert vannmåler, og i 2020 tilsvarende for alle abonnenter med postnummer 4993. Sistnevnte abonnenter står fritt til å ta i bruk vannmålere i 2019 dersom dette er ønskelig.

Gjerstad kommune tar i mot vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Kontaktinformasjon

Ole Arthur Løite
Tjenesteleder teknisk drift
E-post
Telefon 907 81 271

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Jonas Gruer
VA-ingeniør / oppmåling
E-post
Telefon 977 05 387

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)