Vannmåler

I Gjerstad kommune kan abonnentene selv velge om de ønsker vann- og avløpsgebyret fastsatt ved bruk av vannmåler. Abonnenten eier selv vannmåleren, og bekoster montering.

Avlesing av vannmålere gjøres i desember mnd. og gjøres ved bruk av SMS.

Bor du alene i et stort hus kan det lønne seg å ha vannmåler, for en barnefamilie i et lite hus er det ikke like lønnsomt. De som ikke har vannmåler betaler forbruk av vann- og avløp etter husets størrelse.Vannmåleren viser vannforbruket ditt.

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med levering og installering av denne samt den nødvendige kontakten med kommunen. Boligeieren må koste dette selv.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg skal ha vannmåler. For boliger er det i dag frivillig om en vil ha vannmåler eller ikke.

Vannmåler

Gjerstad kommune tar i mot vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Kontaktinformasjon

Ole Arthur Løite
Tjenesteleder teknisk drift
E-post
Telefon 37 11 97 82
Mobil 907 81 271

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator

 

Jonas Gruer
VA-ingeniør / oppmåling
E-post
Telefon 37 11 97 71
Mobil 977 05 387

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)