Arbeidsvarsling og gravetillatelse

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Utfylling av arbeidsvarslingsskjemaet skal være iht håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, og kursbevis er påkrevet.

Søknaden bør inneholde en forklaring på arbeidet som skal utføres, og sendes til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller på epost til Post@gjerstad.kommune.no.

Alle henvendelser vedr. gravetillatelser sendes: gravemelding.tonsberg@geomatikk.no

Manuelt skjema for søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn. (PDF, 30 kB)