Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av kommunale veier, noen gang- og sykkelveier og de fleste kommunale boligområdene, skoleområde etc.

Brøytingen blir utført av innleide entreprenører som også har ansvaret for nødvendig strøing.

Spørsmål knyttet til brøyting og strøing på kommunale veier kan rettes til Teknisk drift på tlf. 909 62 500.