Ekstraordinært møte i kommunestyret

Kommunestyret avholder et ekstraordinært møte for å behandle ei sak som ikke kan vente til ordinært møte i september. Det er ikke fysisk møte, medlemmene avgir stemme ved e-post eller sms. 
Saksliste kan lastes ned her.