Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Under Facebook-feeden vil du finne du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Publisert 02.02.2023

Kommuneplanutvalget og formannskapet avholder møte i møterommet i det nye kommunehuset 7. februar 2023.  

Publisert 20.01.2023

Søknadsfrist er 15. februar kl. 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er oktober-desember 2022.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

Publisert 18.01.2023

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag
19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Publisert 06.01.2023

Dette medfører at det i en faktureres eiendomsskatt og kommunale gebyr på separate fakturaer. Dette vil skje første gang januar 2023.

Publisert 06.01.2023

Det er åpnet for søknader, og søknadsfristen er 16. februar 2023, klokken 13.00. Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd.

Publisert 05.01.2023

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Da er det viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Publisert 21.12.2022

Gjerstad legekontor opplever stor pågang  fra bekymrede pasienter med luftveissymptomer, spesielt blant barn og unge. Det dreier seg hovedsakelig om ufarlige virusinfeksjoner som gir feber, snørr og hoste i noen dager før det går over av seg selv. Les mer for konkrete råd og tips:

Publisert 09.12.2022

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn fra 10. desember 2022 til 31. januar 2023. 

 

Publisert 23.11.2022

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for hele befolkningen og spesielt mennesker som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Publisert 22.11.2022

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og årsplan 2023.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 08.11.2022

Vi har flyttet, men ikke langt!

Vårt nye kommunehus har nå denne adressen:

Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Inngang 2. etasje (opp trappa og til venstre fra Coop)

(Gjerstad menighet holder fortsatt til i Gjerstadveien 1335)

Publisert 31.10.2022

Uforutsette hendelser, ulykker og utfordringer som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på hverdagen vår. Spørsmålet du som innbygger må stille deg er i hvor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendelser?

Publisert 24.10.2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Publisert 17.10.2022

Gjerstad kommune bruker nå eInnsyn for å publisere møtedokumenter og postliste (offentlig journal). 

I en kort overgangsperiode vil gammel og ny løsning være synlig.

Publisert 13.10.2022

Oppdatert 25.10.2022: På grunn av mye nedbør de siste dagene, så vil dessverre asfalteringen ta noe lengere tid enn planlagt. Arbeidet vil pågå også i morgen, onsdag 26. oktober. Arbeidet vil pågå med samme tidspunkt, ventetider og prioriteringer som varslet tidligere. Beklager ulempen dette vil medføre.

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene.  Arbeidet vil starte torsdag 20. og avsluttes tirsdag 25. oktober.

Torsdag 20. og fredag 21. oktober vil det være forberedelser før asfaltering. Det vil da stort sett være framkommelig, men korte stopp må påregnes.

Mandag 24. og tirsdag 25. oktober vil det bli asfaltering. Arbeidstiden vil da være 07:00-19:00.

Korte stopp på maksimum 30 minutter må påregnes under asfalteringen.

Vi vil ta ekstra hensyn til skoleskyss slik at de blir minst mulig berørt. Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon kan Atle Nærdal kontaktes på telefon – 905 36 368.

Publisert 15.09.2022

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2022 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 02.10.2022.

Publisert 08.09.2022

Er du helsefagarbeider, sykepleier, student eller har erfaring fra helsearbeid? Vi trenger deg!