Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 09.07.2020

Fylkesmannen i Agder har formidlet viktig informasjon til kommunen. Næringslivet får her tilgang til nyttig informasjonsverktøy (plakater og utdelingsark) på ulike språk. Her vil du også finne generelle smittevernråd, regler for innreisekarantene, hva man skal gjøre om man får symptomer og regler for isolasjon. Open link in this article and read information about Covid-19 in several languages.

Publisert 09.07.2020

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november 2020.

Publisert 06.07.2020

Høringen gjelder nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad. Gjerstad kommune ber om innspill for stavemåtene Enghola/Enghåla med frist 3. august 2020.

Publisert 26.06.2020

Kommunestyret vedtok den 25. juni 2020 å utlyse en kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad. Første søknadsfrist er 1. juli 2020. Neste er 1. september 2020. Les mer for retningslinjer og elektronisk søknadsskjema.

Publisert 18.06.2020

Kommunestyret holder møte i kommunestyresalen 25.6.20 fra kl 17:00.
På grunn av smittevernhensyn er det ikke anledning for publikum/presse til å være fysisk tilstede i kommunestyresalen, men møtet overføres via web-tv.

 

 

Publisert 17.06.2020

NAV Agder inviterer arbeidssøkere til webinar mandag 22. juni kl. 12:00.

Publisert 12.06.2020

Koronasituasjonen - Generalforsamlinger - Agder Energi - Kriseledelse - Rådsforsamling - Etablering av batterifabrikk på Agder.

Publisert 12.06.2020

Oppdatert 11.06.2020:

Fra og med tirsdag 16. juni har NAV Gjerstad åpent tirsdager og torsdager kl. 12:00 - 14:30.

Publisert 04.06.2020

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Publisert 04.06.2020

Butikker på Brokelandsheia som ønsker det, kan ha søndagsåpent i sommersesongen 16.6. – 16.8.

Som følge av søknad fra Gjerstad kommune, har Fylkesmannen i Agder godkjent Brokelandsheia som «typisk turiststed».

Dette er avgrenset til perioden 16. juni til 16. august i henhold til lov om helligdagsfred § 5 sjette ledd.

Publisert 22.04.2020

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2020

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

 

Publisert 02.06.2020

I juni 2020 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en kontrollregistrering av rundt 500 eldre bygninger i Gjerstad kommune.

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak.

Publisert 28.05.2020

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Formannskapet vedtok 12.5.20 å legge planen ut på høring i perioden frem til 15. august.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

Her er lenke til forslaget til veteranplan for Gjerstad kommune (PDF, 911 kB)

 

 

 

 

Publisert 20.05.2020

Kommunestyret holder møte torsdag den 28. mai 2020.

Publisert 17.05.2020

Her er ordfører Inger Løies 17. mai tale. Vi ønsker alle en flott feiring i dag!

 

Publisert 15.05.2020

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2020 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 1. juni 2020.

Publisert 12.05.2020

Her finner du program for dagen. Velkommen til en annerledes feiring!

Publisert 08.05.2020

Det er en stund side forrige oppdatering om koronasituasjonen i Gjerstad. I dette tilfellet så er ingen nyheter, gode nyheter. Vi har jevnlige møter i kriseledelsen der vi får statusrapporter fra alle enhetene.