Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 31.03.2020

Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter, økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner.

Publisert 30.03.2020

Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd. Pengene kan utbetales før påske. Les mer om hvordan.

Publisert 27.03.2020

Kommunestyret holder fjernmøte torsdag den 2. april 2020.

Publisert 27.03.2020

Uteområdene ved både Alvheim barnehage og Renstøl barnehage er stengt i forbindelse med utbrudd av koronaviruset.

Publisert 26.03.2020

Gjerstad kommune har fått støtte fra NKOM til bredbåndsprosjekter i områdene Moreina-Valle Alle, Mobrua-Vik-Egdalen og Brokeland/Tuftene.

Publisert 26.03.2020

Vi trenger din hjelp til å kartlegge privat internett tilgang ved at du fyller ut svar-skjemaet nederst i nyheten.

Publisert 25.03.2020

NAV Gjerstad har innført mulighet for digital søknad om sosialhjelp.

Publisert 19.03.2020

Oppdatering 20.03.2020 kl. 11:00: Les i boks for "søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning". Frist for første runde er satt til 1. april 2020. Det satses på rask saksbehandling.

Publisert 19.03.2020

Ordfører i Gjerstad kommune har i dag 19.3.20 i medhold av hastefullmakt gitt av kommunestyret i sak 20/10 fattet følgende vedtak med begrunnelse:

Publisert 19.03.2020

Fotballbinge og lekeplass ved SFO stenges for å begrense smitterisiko.

Gjerstad kommune ser oss nødt til å stenge for bruk av fotballbingen og lekeplass ved SFO ved Abel skole. Dette gjelder både dag og kveld for å begrense smitterisiko for de barna som benytter seg av omsorgstilbudet ved Abel nå, så disse har et eget område til utendørs lek og spill. Dette er barn av foresatte som har samfunnskritiske yrker. Vi må derfor alle gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Resten av skoleområdet er åpent for vanlig bruk.

Publisert 18.03.2020

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom. Vedtaket gjelder for perioden 16. mars til 26. mars i første omgang.

Som følge av dette er fysioterapitjenesten i Gjerstad kommune stengt.

Det er noen få unntak; blant annet pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Publisert 18.03.2020

Ordfører og kommunedirektør har bestemt å avlyse kommunestyremøtet den 26.3 på grunn av koronavirus-situasjonen.

Det blir satt opp møter i april, formannskap 21. april kl. 18:30 og kommunestyremøte 30.april kl. 18:30.

«Fjernmøter» avholdes på for eksempel Skype, for saker som ikke kan vente til ordinært møte.

Publisert 17.03.2020
Publisert 17.03.2020

Oppdatert melding 17.3.2020 kl. 12.30:

Tannhelsetjenesten behandler kun pasienter med akutte behov.

Telefonen på både Gjerstad og Risør tannklinikk er ubetjent. Det er lest inn svarer om akuttbehandling ved Maxis tannklinikk i Arendal på telefon 37 00 44 00. Det er også satt plakat på utgangsdøra.

Det vil være et begrenset tilbud og hard prioritering.

Tannhelsetjenesten beklager dette, men må samle ressursene på ett sted.

Publisert 17.03.2020

Her får du vite hvordan du kan nå oss og informasjon dersom du står i fare for å bli permittert.

Publisert 16.03.2020

Gjerstad kommune følger helsedirektoratets vedtak om stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud. Helsedirektoratets vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet.

Alle arrangementer i regi av lag og organisasjoner blir avlyst. Her er det ingen rom for vurderinger.