Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Under Facebook-feeden vil du finne du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Publisert 30.11.2022

Formannskapets forslag til handlingsplan for perioden 2023 - 2026, årsplan for 2023 og avgiftsfastsettelser for 2023 legges nå ut til offentlig høring i henhold til kommunelovens § 14.3. 

Publisert 23.11.2022

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for hele befolkningen og spesielt mennesker som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Publisert 22.11.2022

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og årsplan 2023.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 08.11.2022

Vi har flyttet, men ikke langt!

Vårt nye kommunehus har nå denne adressen:

Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Inngang 2. etasje (opp trappa og til venstre fra Coop)

(Gjerstad menighet holder fortsatt til i Gjerstadveien 1335)

Publisert 31.10.2022

Uforutsette hendelser, ulykker og utfordringer som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på hverdagen vår. Spørsmålet du som innbygger må stille deg er i hvor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendelser?

Publisert 24.10.2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Publisert 17.10.2022

Gjerstad kommune bruker nå eInnsyn for å publisere møtedokumenter og postliste (offentlig journal). 

I en kort overgangsperiode vil gammel og ny løsning være synlig.

Publisert 13.10.2022

Oppdatert 25.10.2022: På grunn av mye nedbør de siste dagene, så vil dessverre asfalteringen ta noe lengere tid enn planlagt. Arbeidet vil pågå også i morgen, onsdag 26. oktober. Arbeidet vil pågå med samme tidspunkt, ventetider og prioriteringer som varslet tidligere. Beklager ulempen dette vil medføre.

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene.  Arbeidet vil starte torsdag 20. og avsluttes tirsdag 25. oktober.

Torsdag 20. og fredag 21. oktober vil det være forberedelser før asfaltering. Det vil da stort sett være framkommelig, men korte stopp må påregnes.

Mandag 24. og tirsdag 25. oktober vil det bli asfaltering. Arbeidstiden vil da være 07:00-19:00.

Korte stopp på maksimum 30 minutter må påregnes under asfalteringen.

Vi vil ta ekstra hensyn til skoleskyss slik at de blir minst mulig berørt. Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon kan Atle Nærdal kontaktes på telefon – 905 36 368.

Publisert 15.09.2022

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2022 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 02.10.2022.

Publisert 08.09.2022

Er du helsefagarbeider, sykepleier, student eller har erfaring fra helsearbeid? Vi trenger deg!

Publisert 06.09.2022

Gjerstad fysioterapi SA har informert kommunen om at deres treningstilbud reduseres. Dette gjelder treningsgruppene, ikke individuell behandling. De dette gjelder vil få informasjon om dette.

Ingen skal stå uten tilbud om nødvendige fysioterapitjenester. Stewarts Fysioterapi har kapasitet til å ta imot de som rammes, og kan kontaktes for å få en vurdering og tilpasset oppfølging/behandling.

Ved spørsmål kontakt:

Hege M. Stewart 95815221 hege@stewart.no

Bård Kongsjorden: 45892331

Jan Henrik Trondal: 40859130

Publisert 06.09.2022

I forbindelse med forestående kommunestyrevalg, holder vi  på med å justere forskrift for godtgjøring til politikerne.

Publisert 16.08.2022

Vi fortsetter med utbedringene av Vestølveien på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter, og vil derfor stenge veien følgende dager, og klokkeslett i uke 34:

Tirsdag 23.08, onsdag 24.08 og torsdag 25.08, fra kl. 08.30 til 12.00 og fra kl. 14.20 til 16.20.

Publisert 10.08.2022

Torsdag 11.8 kl. 1500-1730: Dose 4 for innbyggere over 80 år og for andre som ønsker dose 1, 2 eller 3.

Publisert 15.07.2022

På grunn av uforutsette omstendigheter vil det dessverre ikke være lege tilstede ved legekontoret i uke 29; 18-22 juli. Det vil være helsesekretær/sykepleier ved kontoret som kan videreformidle kontakt med legevakten i Arendal ved øyeblikkelig hjelp. Vi beklager dette på det sterkeste.

Publisert 14.07.2022

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det er avklart at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Publisert 23.06.2022

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter. Arbeidene vil starte opp onsdag 29.06. og pågå i ca. 14 dager. I denne tiden vil veien bli stengt fra kl. 09:00 til 14:00, og fra 17:00 til 20:00. Lørdager og søndager vil veien være åpen hele tiden.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon, kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon – 907 81 271.

Publisert 15.06.2022

På Historielagets arrangement på Holmen gård søndag 12. juni, ble Gjerstad kommunes vernepris for 2022 overrakt Ingrid Kristin Aarhus.

Vinneren har gjennom mange år istandsatt og ivaretatt banevokterboligen i Gjerstad kommune på imponerende vis.

Prisen ble delt ut av fungerende ordfører Steinar Pedersen, sammen med banksjef Nina Holte i Østre Agder Sparebank og Kristen Strat fra Gjerstad Historielag. Vinneren ble tildelt en sjekk på 10.000 kroner, blomster og innrammet diplom.