Innbyggernes spørretime i kommunestyremøte 16. desember 2021

Fristen for å melde inn spørsmål er satt til mandag 13. desember 2021 kl. 09:00, og spørsmålene må meldes til torill.neset@gjerstad.kommune eller inger.loite@gjerstad.kommune.no

I kommunestyrets reglement heter det i § 25, pkt 2 om innbyggernes spørretime:


«Kommunestyret innfører mulighet for innbyggere til å stille spørsmål i «innbyggernes spørretime» i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører eller kommunedirektør innen 4 dager før spørretimen. Spørsmålsstiller må være tilstede i møtet, men bestemmer om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det.»

Av hensyn til smittevern vil det ikke være mulig for spørsmålsstilleren(e) å være tilstede i møtet, men ordfører vil fremføre disse.

Reglement for spørretime i Gjerstad kommunestyre.