Innbyggerspørsmål til kommunestyremøte torsdag 20. juni 2024

Fristen for å melde inn spørsmål er denne gangen satt til mandag 17. juni kl. 09:00, og spørsmålene må meldes til per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no eller steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no.

I kommunestyrets reglement heter det i § 26, første avsnitt om innbyggerspørsmål til kommunestyret:

Personer som er bosatt i Gjerstad kommune har anledning til å stille relevante spørsmål i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører eller kommunedirektør innen fire dager før kommunestyremøtet. Spørsmålsstiller må være tilstede i møtet og bestemmer enten selv å lese opp spørsmålet eller be ordføreren gjøre det. Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer deltar som tilhørere ved innbyggerspørsmål.

Reglement for spørretime i Gjerstad kommunestyre.