Kom med forslag til Kulturprisen 2022

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2022 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 02.10.2022.

I følgende lenke finner du informasjon om kulturprisen og en oversikt over hvem som har mottatt kulturprisen frem til nå: Kulturprisen - Gjerstad kommune