Kom med forslag til Kulturprisen 2023

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2023 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 25. oktober 2023.

I følgende lenke finner du informasjon om kulturprisen og en oversikt over hvem som har mottatt kulturprisen frem til nå: Kulturprisen - Gjerstad kommune