Kommunestyremøte onsdag 22. mai

Kommunestyret holder møte på Almuestaua onsdag den 21. mai kl 08:00, OBS, merk dag og tidspunkt!

Saksliste kan når den er klar lastes ned her. 

Møtet er åpent for publikum så langt plassen tillater det. 
Når sak 24/39 blir behandlet, vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2. ledd og forvaltningslovas § 13.2. 

Møtet overføres på nett-tv, klikk her.