Kommunestyremøte torsdag 15. februar

Kommunestyret holder møte på Almuestaua torsdag den 15.2. kl 08:00 

Saksliste kan lastes ned her. 

Møtet er åpent for publikum med unntak når sak 11/2024 behandles. Da vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovas § 11-5, jfr. kommunestyrets reglement § 7, 2. avsnitt.

Møtet overføres på nett-tv, klikk her.