Konstituerende kommunestyremøte 26. oktober 2023 kl 20:00

Nyvalgt kommunestyre avholder konstituerende møte torsdag 26.10. kl 20:00. 

Saksliste kan lastes ned her.

Møtet overføres på nett-tv, klikk her.