Møte i planutvalget og formannskapet den 9. april 2019

Det er møte i planutvalget og formannskapet tirsdag den 9. april i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret.

Møtet i planutvalget starter kl 18:30 og møte i formannskapet umiddelbart etter. Møtet er åpent for publikum så langt plassen tillater.
Saksliste til planutvalget kan lastes ned her.
Saksliste til formannskapet kan lastes ned her.