Møte i formannskapet den 12. mars 2019

Det er møte i formannskapet tirsdag den 12.3.19 i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret.

Møtet starter kl 18:30 og er åpent for publikum så langt plassen tillater.
Saksliste kan lastes ned her.