Innbyggernes spørretime i kommunestyremøte torsdag 14. desember 2023

Fristen for å melde inn spørsmål er denne gangen satt til mandag 11. desember 2023 kl. 09:00, og spørsmålene må meldes til per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no eller steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no.

 I kommunestyrets reglement heter det i § 25, pkt 2 om innbyggernes spørretime:


«Kommunestyret innfører mulighet for innbyggere til å stille spørsmål i «innbyggernes spørretime» i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører eller kommunedirektør innen 4 dager før spørretimen. Spørsmålsstiller må være tilstede i møtet, men bestemmer om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det.»

Reglement for spørretime i Gjerstad kommunestyre.