Barneverntjenesten Øst i Agder ønsker støttespillere

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger støttekontakter, tilsynsførere, beredskapshjem og fosterhjem. Ta kontakt med oss på telefon 47 99 33 33.

Barneverntjenesten Øst i Agder er et interkommunalt samarbeid mellom Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei. Tjenesten er lokalisert på Brokelandsheia.

Barneverntjenesten har ansvar for barneverntiltak som blir satt inn for det enkelte barn/ungdom, deriblant tiltak som støttekontakt, tilsynsfører, beredskapshjem og fosterhjem.

Vi ønsker oss viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge.

Oppdragene er:

Støttekontakt, noen timer pr uke.

Tilsynsfører, 4 timer 3 ganger pr år.

Beredskapshjem brukes kortvarig før en overgang til mer varig fosterhjem.