Tilkallingsvikarer søkes til Helse og omsorg i Gjerstad kommunes

Er du helsefagarbeider, sykepleier, student eller har erfaring fra helsearbeid? Vi trenger deg!

Helse og omsorg i Gjerstad kommune er nå på jakt etter gode tilkallingsvikarer som har ledig kapasitet til å jobbe på ukedager, kveld, natt og helg.

I enheten er det mange spennende arbeidsplasser innenfor sykehjem, hjemmebaserte tjenester, habilitering og psykisk helse og avhengighet.

Ta kontakt med tjenesteleder på epost:

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Christoph Münch
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 94 81 00 64

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.