Vikarer og støttekontakter/avlastere i enhet for helse og omsorg

Enhet for helse og omsorg har behov for flere vikarer. Vi har også behov for støttekontakter og avlastere for ulike målgrupper (barn og voksne).

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Malene Skeibrok (900 96 260), Anna Marie Hagelia (900 94 209), Ann Jorunn Greva (481 82 416) eller Christoph Münch (94810 064)
Støttekontakter og avlastere: Kan du tenke deg å være støttekontakt/avlaster; kontakt Anne Karine Brekka, telefon 900 24 263 (tirsdager).

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anna Marie Hagelia
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 90 09 42 09
Malene Skeibrok
Konstituert tjenesteleder institusjon
E-post
Telefon 90 09 62 60
Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for habiliteringstjenesten
E-post
Telefon 48 18 24 16

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Anne Karine L. Brekka
Koordinator for frivillighet og støttekontakt/avlastning (tir/tors)
E-post
Telefon 90 02 42 63