Vikarer og støttekontakter/avlastere i enhet for helse og omsorg

Enhet for helse og omsorg har behov for flere vikarer. Vi har også behov for støttekontakter og avlastere for ulike målgrupper (barn og voksne).

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Malene Skeibrok (900 96 260), Anna Marie Hagelia (900 94 209), Ann Jorunn Greva (481 82 416) eller Christoph Münch (94810 064)
Støttekontakter og avlastere: Kan du tenke deg å være støttekontakt/avlaster; kontakt Anne Karine Brekka, telefon 900 24 263 (tirsdager).