Vikarer og støttekontakter i pleie- og omsorg

Pleie og omsorg har behov for flere vikarer samt støttekontakter for personer over 18 år.

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (37119523), Kirsten Schäffer (37119502), Ann Jorunn Greva (37119501) eller Ellen Kveim (37119509)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Ann Jorunn Greva.

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ellen Kveim
Enhetsleder Pleie- og omsorg
E-post
Telefon 37 11 95 09

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for funksjonshemmede
E-post
Telefon 37 11 95 01

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 37 11 95 02
Kari Slaattelid Øya
Tjenesteleder institusjon
E-post
Telefon 37 11 95 23