Vikarer og støttekontakter i pleie- og omsorg

Pleie og omsorg har behov for flere vikarer samt støttekontakter for personer over 18 år.

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (37119523), Kirsten Schäffer (37119502), Ann Jorunn Greva (37119501) eller Ellen Kveim (37119509)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Ann Jorunn Greva.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema i de utlysningene som krever det. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ellen Kveim
Enhetsleder Pleie- og omsorg
E-post
Telefon 37 11 95 09

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for funksjonshemmede
E-post
Telefon 37 11 95 01

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 37 11 95 02
Kari Slaattelid Øya
Tjenesteleder institusjon
E-post
Telefon 37 11 95 23