Nyttige lenker og dokumenter for ansatte i Gjerstad kommune

QM+

Innlogging til internkontrollsystemet QM+

Her kan du melde avvik (både på HMS og fag) og lese alle gjeldende reglementer for ansatte i kommunen.

Min vakt

Min vakt - innlogging

Skjema for ansatte

Permisjonssøknadsskjema (PDF, 40 kB)

Reiseregning innland (XLSX, 52 kB)

 

Ansiennitetsutregning (PDF, 132 kB)

Bestemmelser og rutiner

Kontakt med media (PDF, 151 kB)

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold (PDF, 452 kB)

Vedlegg 1 Skjema for intern varsling (PDF, 83 kB)

Vedlegg 2 Rutine for intern oppfølging av varsling (PDF, 28 kB)

Vedlegg 3 Varslingsplakat

Rutine for oppfølging av sykefravær

Personalforsikring

Gjerstad kommune har tegnet forsikring som dekker ytelsene etter §§ 10 og 11 i HTA.

Kommunen har utvidet ordningen til også å omfatte ulykker som skjer i fritiden. Ordningen omfatter alle ansatte som ikke reserverer seg og arbeidstakerne må selv dekke omkostningene.
Du finner en nærmere orientering om personalforsikringene i denne brosjyren:
"Personalforsikringer i arbeidsforhold" (PDF, 334 kB) av PK Ubøe AS med supplerende opplysninger fra Gjerstad kommune.
Kopi av forsikringsvilkårene kan du få ved å henvende deg til personalavdelingen.

Hovedtillitsvalgte

Her er en oversikt over hovedtillitsvalgte i de forskjellige forbundene som er representert i Gjerstad kommune. Eventuelle spørsmål du har kan henvendes direkte til den som representerer ditt forbund.

Oversikt over hovedtillitsvalgte
Navn: Forbund: Mobiltelefon: Forbundets hjemmesider:
Janette Bråten Fagforbundet 976 23 122 Fagforbundets hjemmesider
Ole Lund Utdanningsforbundet 481 21 166 Utdanningsforbundets hjemmesider
Knut Olav Austeid (fylkesrepresentant)                                                Delta 908 53 002 Deltas hjemmesider
Arne Lindtveit FO 959 42 880 Fellesorganisasjonens hjemmeside
Caroline Westberg NSF 981 02 835 Norsk Sykepleierforbunds hjemmeside
Jonas Gruer NITO   Nitos hjemmeside
Svein Brattekleiv Tekna 922 33 516 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Olav Bentzen Den Norske legeforening   Den Norske legeforening
Frode Lindland Naturviterne 945 14 862 Naturviterne

 

Verneombudsordningen

Verneombudsordningen - inndeling i verneområder i Gjerstad kommune

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt følgende inndeling av verneområder og oppnevnt følgende verneombud

Hovedverneombud i Gjerstad kommune er:

Karianne Hoksrud, Barneverntjenesten. (karianne.hoksrud@gjerstad.kommune.no)

Inndeling av verneområder og verneombud Her er en inndeling av de forskjellige verneområdene i kommunen som er vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget. Her finner du også de ansvarlige enhetsledere og verneombudene for området.

Inndeling av verneområder og verneombud
Verneområde
Ansvarlig enhetsleder
Verneombud
1. Abel skole Enhetsleder Abel skole Esther Hoel Olav Engh
2. Visedal barnehage, avd. Renstøl og Alvheim Enhetsleder for Visedal barnehage Lina Flaten Alvheim: Helena Øygarden, Renstøl: Astri Beate Eikeland
3. Ansatte ved Gjerstadheimen, Hoppehagen 10, Hoppehagen 14 og 15, hjemmetjenesten og ”Gamle Banken” Enhetsleder for pleie- og omsorgsenheten Ellen C. Kveim Cathrine Tegleverket og Hjemmestjenesten: Janne Linn Mykland Haugen
4. Ansatte på kommunehuset: Rådmannen, Administrasjonsenheten og Samfunnsenheten Enhetsledere: ADM Lasse Fosse, SAMFUNN Tonje Ausland Tom Jacobsen
5. Avd. teknisk drift - utedrift/renhold Enhetsleder: Samfunn, teknisk utedrift Tonje Ausland Henning Eng
6. Ansatte i Familiehuset på Gjerstadsenteret, legekontoret på Brokelandsheia og Gamle banken Enhetsleder for Familiehuset, Elfi-Brit Jonassen Mona Lien
7. Kontoransatte i NAV, Gjerstadsenteret Enhetsleder for NAV, Trond Fjell Kristin Halvorsen
8. Barneverntjenesten Øst i Agder Enhetsleder for Barneverntjenesten, Knut Hagen Hege Holte Ausland

Det avholdes verneombudsmøte på vår og høst der alle verneombudene deltar. Tema er oppfølging av arbeidet med HELSE – MILJØ og SIKKERHET i enhetene og gjennomføring av den årlige vernerunden i enhetene som verneombudene er med på sammen med enhetsleder.  Arbeidsgivers representant er Lasse Fosse, Administrasjonsenheten.

Alle ansatte har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at meldinger om avvik og risiko blir tatt opp med verneombud og meldt videre til leder gjennom web – baserte HMS verktøyet QM+ som er å finne på kommunens hjemmeside.

Arbeidsmiljø skal være tema på alle personalmøter.

Mangler du brukernavn og passord i QM+; ta kontakt med nærmeste leder.

NB! Meldingsskjemaet kan også brukes til å komme med gode forslag som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

LA OSS SAMMEN TA VARE PÅ OG UTVIKLE ET GODT ARBEIDSMILJØ PÅ VÅR ARBEIDSPLASS

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Enhetsleder Administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 33
Mobil 960 18 920

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevilninger,  m.m.

Sunniva Helland
Personalkonsulent, administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 32

50 % stilling: Hver mandag og tirsdag samt torsdager i oddetallsuker.