Nyttige lenker og dokumenter i Gjerstad kommune (for ansatte)

QM+

Innlogging til internkontrollsystemet QM+

Her kan du melde avvik (både på HMS og fag) og lese alle gjeldende reglementer for ansatte i kommunen.

Min vakt

Min vakt - innlogging

Skjema for ansatte

Ansiennitetsutregning (PDF, 132 kB)

Bestemmelser og rutiner

Kontakt med media (PDF, 151 kB)

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold (PDF, 452 kB)

Vedlegg 1 Skjema for intern varsling (PDF, 83 kB)

Vedlegg 2 Rutine for intern oppfølging av varsling (PDF, 28 kB)

Vedlegg 3 Varslingsplakat

Rutine for oppfølging av sykefravær (PDF, 171 kB)

Personalforsikring

Gjerstad kommune har tegnet forsikring som dekker ytelsene etter §§ 10 og 11 i HTA.

Kommunen har utvidet ordningen til også å omfatte ulykker som skjer i fritiden. Ordningen omfatter alle ansatte som ikke reserverer seg og arbeidstakerne må selv dekke omkostningene.
Du finner en nærmere orientering om personalforsikringene i denne brosjyren:
"Personalforsikringer i arbeidsforhold" (PDF, 334 kB) av PK Ubøe AS med supplerende opplysninger fra Gjerstad kommune.
Kopi av forsikringsvilkårene kan du få ved å henvende deg til personalavdelingen.

Hovedtillitsvalgte

Her er en oversikt over hovedtillitsvalgte i de forskjellige forbundene som er representert i Gjerstad kommune. Eventuelle spørsmål du har kan henvendes direkte til den som representerer ditt forbund.

Oversikt over hovedtillitsvalgte
Navn: Forbund: Mobiltelefon: Forbundets hjemmesider:
Janette Bråten Fagforbundet 976 23 122 Fagforbundets hjemmesider
Ole Lund Utdanningsforbundet 481 21 166 Utdanningsforbundets hjemmesider
Knut Olav Austeid (fylkesrepresentant)                                                Delta 908 53 002 Deltas hjemmesider
Elin Ufsvatn Tveiten FO 900 26 530 Fellesorganisasjonens hjemmeside
Inger Lise Sundsli NSF 993 36 321 Norsk Sykepleierforbunds hjemmeside
Jonas Gruer NITO 977 05 516 Nitos hjemmeside
Svein Brattekleiv Tekna 922 33 516 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Olav Bentzen Den Norske legeforening   Den Norske legeforening
Frode Lindland Naturviterne 945 14 862 Naturviterne

 

Verneombudsordningen

Verneombudsordningen - inndeling i verneområder i Gjerstad kommune

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt følgende inndeling av verneområder og oppnevnt følgende verneombud

Hovedverneombud i Gjerstad kommune er:

Cathrine Teglverket, enhet for helse og omsorg (cathrine.tegleverket@gjerstad.kommune.no)

Inndeling av verneområder og verneombud Her er en inndeling av de forskjellige verneområdene i kommunen som er vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget. Her finner du også de ansvarlige enhetsledere og verneombudene for området.

Inndeling av verneområder og verneombud
Verneområde
Ansvarlig enhetsleder
Verneombud
1. Abel skole, helsestasjon og skolehelse-tjenesten Enhetsleder Abel skole Christoffer G Andersen Olav Engh
2. Visedal barnehage, avd. Renstøl og Alvheim Enhetsleder Visedal barnehage Lina Flaten Alvheim: Kristine Solheim, Renstøl: Astri Beate Eikeland
3. 

Gjerstad omsorgssenter, Habilitering, Hjemmetjenesten, Psykisk helse og avhengighet, Forebygging og utvikling inkl. Gjerstad legekontor

Enhetsleder Helse og omsorg, Christoph Münch

Habilitering: Camilla Lunden. Institusjon: Grethe Charlotte Nymoen. Hjemmetjeneste: Karen Karlquist. Psykisk helse og avhengighet: Trude Anette Tovsen. Forebygging og utvikling: Merete Ramskjær Pauzuolis.

4. Ansatte på kommunehuset: Stab og Samfunnsenheten Enhetsleder Samfunn - Tonje B. Ausland, leder stab - Lasse Fosse Gøran Brovig Olsen
5. Avd. teknisk drift - utedrift/renhold Enhetsleder Samfunn, Tonje B. Ausland Victor Pedersen
6. Barneverntjenesten Øst i Agder Enhetsleder Barneverntjenesten, Knut Hagen Kate Stenersen Ormshammer

Det avholdes verneombudsmøte på vår og høst der alle verneombudene deltar. Tema er oppfølging av arbeidet med HELSE – MILJØ og SIKKERHET i enhetene og gjennomføring av den årlige vernerunden i enhetene som verneombudene er med på sammen med enhetsleder.  Arbeidsgivers representant er Lasse Fosse, stab.

 

Alle ansatte har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at meldinger om avvik og risiko blir tatt opp med verneombud og meldt videre til leder gjennom web – baserte HMS verktøyet QM+ som er å finne på kommunens hjemmeside.

Arbeidsmiljø skal være tema på alle personalmøter.

Mangler du brukernavn og passord i QM+; ta kontakt med nærmeste leder.

NB! Meldingsskjemaet kan også brukes til å komme med gode forslag som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

LA OSS SAMMEN TA VARE PÅ OG UTVIKLE ET GODT ARBEIDSMILJØ PÅ VÅR ARBEIDSPLASS

 

Click here to access framework contracts

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.