Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens ansvar:

Kommuneoverlege har ansvar for samfunnsmedisinske lovpålagte oppgaver. Oppgavene og ansvaret er nært knyttet opp mot ulikr lover og forskrifter herunder:

  • Kommunehelsetjenesteloven
  • Smittevernloven
  • Tilsynsloven
  • Lov om helsemessig og sosial beredskap
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjeneste
  • Forskrift om miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen skal føre tilsyn med at lover og forskrifter innen miljørettet helsevern følges.

Kontaktinformasjon

Tormod Akeren
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 37 11 97 41

Generelle spørsmål om legetjenester og kommunens helsetjenester kan rettes til kommuneoverlegen. Henvendelser kan være direkte, pr. telefon eller epost. Postadresse: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad