Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens ansvar:

Kommuneoverlegen er kommunens medisinsk-faglige rådgiver, med oppgaver innen det samfunnsmedisinske fagområdet. Dette dreier seg spesielt om planverk, tilsyn og saksbehandling knyttet til en rekke lover og forskrifter:

  • Folkehelseloven
  • Smittevernloven
  • Kommunehelsetjenesteloven
  • Forskrift om miljørettet helsevern
  • Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
  • Forskrift om tuberkulosekontroll
  • Forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • M.fl.

Kontaktinformasjon

Kathrine Pedersen
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 92 02 07 05

Generelle spørsmål om legetjenester og kommunens helsetjenester kan rettes til kommuneoverlegen. Kommunelegen er smittevernlege og er ansvarlig for smittesporing ved pandemi/epidemi.