Skolefaglig rådgiver

Harald Færsnes er skolefaglig rådgiver i Gjerstad kommune fra august 2019, i 30% stilling.

Rådgiver skal være en ressursperson i skolefaglige spørsmål for rådmannen og for skoleenheten.

Skolefaglig rådgiver er direkte underlagt rådmannen som nærmeste overordnede.

Rådgiver skal medvirke til at kommunens oppgaver og ansvar som skoleeierutøves i tråd med lovverk og vedtatte retningslinjer, herunder rutinemessig gjennomgå vedtak og årsrapport om spesialundervisning for å sikre samsvar med regelverk i opplæringsloven.

Rådgiver skal medvirke til videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon i samarbeid med enhetsleder og skolens ledelse for øvrig.