Staben

Staben er en støttefunksjon for de andre enhetene. I tillegg utfører vi selvstendige tjenester du som innbygger kan benytte deg av.

Tjenester vi gjerne hjelper deg som innbygger med:

  • Informasjon
  • Kommunale krav
  • Politisk sekretariat
  • Post og arkiv
  • Salgs- og skjenkebevillinger
  • Skatt
  • Startlån

Salgs- og skjenkebevillinger:

Les informasjon om bevillinger.

Startlån:

Startlån og tilskudd kan gis av Husbanken til personer som ikke får lån i vanlig bank ved kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare selv. Det er kommunen som behandler søknadene.

Informasjon og søknadsprosedyre finner du på Husbanken.no.

Skatt:

Kemneren i Østregionen, Agder, har ansvaret for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for kommunene Tvedestrand, Åmli, Risør, Gjerstad og Vegårshei. Vi yter også informasjon til arbeidsgivere og utfører kontroll.

Kemneren er lokalisert i 3.etasje i kommunehuset i Tvedestrand.

Telefon: 37 19 95 00

Postadresse er:
Kemneren i Østregionen, Agder
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift foretas til konto 6345.06.09112.

Kontakt kemneren på e-postadresse:
kemneren@tvedestrand.kommune.no
 

Dersom du ikke finner informasjonen du trenger eller om du har spørsmål, ta kontakt på telefon  eller e-post postmottak@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.