Møteplan 2024

Kommunestyret har i møte 26.10.2023 i sak 23/73 vedtatt møteplan for hele 2024.
Møteoversikt finnes også på einnsyn. 

Møteplan for 2024
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 16. 6. 12. 7. 11. 3. 8. 5. og 26.
ADM 6. 7. 3. 26.
KST 15. 21. 22. 20. 19. 24. 21. 12.

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

 

Møtestart

Kommunestyremøtene 15.2., 22.5., 19.9. og 21.11. avholdes på dagtid og starter kl 08:00.  
Øvrige møter kl 18:30. 

Formannskap starter kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,  sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.